Sopimusasiat

Sopimusasioiden palvelut yrittäjille ja pk-yrityksille

Laitetaan yrityksenne sopimusasiat kuntoon ja minimoidaan liiketoimintariskejä.

Me autamme asiakkaitamme erilaisten sopimusasiakirjojen ja -ehtojen laatimisessa.

Autamme asiakasta sopimusten tulkinnassa ja ongelmatilanteissa. Ongelmatilanteissa neuvomme asiakkaallemme oikeat toimintatavat.

 

Työsuhdeasiat

Työsuhdeasioiden palvelut yrittäjille ja pk-yrityksille

Työsopimus ja sen ehdot

Tarjoamme monipuolisia henkilöstöasioiden palveluja yrittäjille ja pk-yrityksille. Tarjoamme apuamme asiantuntevana neuvonantajana kaikissa työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä ja laadimme asianmukaiset työ-, johtaja- ja salassapitosopimukset ja neuvomme soveltamiskysymyksissä.

Lakisääteiset henkilöstösuunnitelmat

Henkilöstösuunnitelmien tekeminen ja niihin liittyvä lainopillinen neuvonta sekä ohjeistaminen kuuluu myös palveluihimme ja tarjoamme apua eri vaiheissa prosessia.

Työpaikan käytännöt

Työpaikan arjen sujumiseksi on tärkeää, että yrityksen toimintamallit ovat kunnossa. Me autamme laatimaan työpaikan työsäännöt huomioiden lain säädökset ja sovellettava työehtosopimus.

 

Hallinto ja talousasiat

Hallinnon ja talouden neuvontapalvelut yrittäjille ja pk-yrityksille

Osaavaa apua yritystoiminnan muuttuviin tilanteisiin.

Yritystoiminnan elinkaaren eri vaiheissa voi tulla vastaan tilanteita, joissa tarvitaan apua oikeudelliselta tai taloudelliselta neuvonantajalta. Tarjoamme monipuolista apua yrityksen hallinnollisiin ja taloudellisiin toimenpiteisiin.

Erimielisyyksien hallinta

Erimielisyyksien hallintapalvelut yrittäjille ja pk-yrityksille

Toisinaan yritystoiminnassa päädytään riitatilanteeseen tai syntyy erimielisyyksiä. Hoidamme näitä tilanteita luottamuksella ja pyrimme löytämään asiassa yrittäjää ja yritystä tyydyttävän sovinnollisen ratkaisun. Tarvittaessa ajamme etuasi myös tuomioistuimessa.